Všeobecné soutěžní podmínky fb stránky Spobas platné na území České republiky

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem spotřebitelské soutěže pořádané na oficiální stránce Spobas v rámci sociální sítě Facebook (dále jen soutěž) je živnostník Jana Spáčilová, Sídlo: Erbenova 2, 779 00 Olomouc – Nová Ulice, IČ: 04045246  (dále jen organizátor).

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

Soutěž se koná od 8.6.2018 do 10.11. 2018 po celé České republice.

SEZNAM VÝHER

Soutěží se 2x o wellness pobyt, dle vlastního výběru, za 4.000,-Kč.

ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let  (dále také „účastník”), která si zakoupí 2 a více kusů balení Mega Tic Tac za cenu 550,-Kč a objednávku učiní:
  a) přes kontaktní formulář, uvedený na webových stránkách https://spobas-cz.webnode.cz/
  b)  nebo napíše svůj zájem a počet kusů do komentářů pod oznámením soutěže, přímo na officální Facebookové stránce.
   
 2. Vyplní soutěžní leták, kde uvede své jméno, příjmení, datum narození, město a telefonní číslo, pro oznámení výhry. 

  Ze soutěže jsou vyloučeni velkoobchodní odběratelé. Všechny osoby, které si zakoupili Mega balení Tic Tac u velkoobchodních odběratelů , berou na vědomí, že velkoobchodní odběratelé nejsou pořadately ani organizátoři soutěže a nelze u nich nárokovat šanci na výhru. 
 
 • Rozváží se, do větších měst na Moravě a v Čechách, zdarma viz. trasy rozvozu. Trasy a termíny doručení, určuje pouze pořadatel.

 
V případě podezření, že osoba, která se účastní soutěže není stejnou osobou, za kterou se vydává na své stránce na sociální síti Facebook , může být organizátorem ze soutěže vyloučena, případně může být vyzvána k převzetí výhry osobně s prokázáním své totožnosti (Toto ustanovení je zde, aby nedocházelo ke zneužití soutěží). 

VYHODNOCENÍ A VÝHRA

 Výhra je vždy stanovena organizátorem soutěže a to losováním letáčků vhozených do soutěžního boxu. O výběru vítězů rozhoduje organizátor. Výherci budou nejpozději vyhlášeni (kontaktováni) do 20.11.2018 po ukončení dané soutěže a to přímo v komentáři soutěžního příspěvku na Facebooku a na jejich telefonním čísle. Čím více soutěžní letáku se vyplní, tím větší je šance na výhru. Nelze vyhrát oba pobyty jednou osobou.

Výhry budou předány na základě vystavené faktury za ubytování  a na základě úspěšné komunikace s výhercem a to do konce roku 2018. Pořadatel neodpovídá za nemožnost doručit výhru výherci. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě. Výhra nepodléhá zdanění a je vyplacena v plné výši.

Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

Reklamovat výhru není možné.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ A PODMÍNKY

Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny samotné nijak nenese odpovědnost společnost Facebook, Inc. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 3 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.spobas.cz a facebookovém profilu pořadatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách https://spobas-cz.webnode.cz/ a facebookovém profilu pořadatele.

 

 

 

 

Kontakt

SPOBAS - Spáčilová Jana +420 608404138